• Ajaya dates khajur 1 kg

  ৳ 1,000৳ 1,400
 • Amrupali Mango ( 10 kg )

  ৳ 1,100৳ 1,200
 • Amrupali Mango ( 20 kg )

  ৳ 2,100৳ 2,200
 • Amrupali Mango ( 40 kg )

  ৳ 4,099৳ 4,200
 • Himsagar mango (10 kg)

  ৳ 1,100৳ 1,200
 • Himsagar mango (20 kg)

  ৳ 2,100৳ 2,200
 • Himsagar mango (40 kg)

  ৳ 4,099৳ 4,200
 • Langra mango (10 kg)

  ৳ 1,100৳ 1,200
 • Langra mango (20 kg)

  ৳ 2,100৳ 2,200
 • Langra mango (40 kg)

  ৳ 4,099৳ 4,200
 • Lokkhon bhog Mango (40 kg)

  ৳ 2,099৳ 2,200

Main Menu